Rozhovor pro Talentovaní umělci

13.05.2021

Darování uměleckého díla přináší nejen dobrý pocit

Dobročinnost a umění. Dvě hlavní oblasti mého zájmu, které propojuji pod hlavičkou umělecké skupiny Talentovaní Umělci. Moje původní idea pramenila z představy vzájemné i veřejně prospěšné aktivity, do které by se zapojili nejen patronky a patroni umění, kultury a dobročinnosti, ale i ti, kdo je sami utváří. Jak se ukázalo v průběhu let, tato myšlenka se stala blízká především jedincům, kteří ve svém srdci trvale a upřímně upřednostňují vůli k dobru nehledě na svůj vlastní prospěch. Není to však volba pro každého, je to neúprosný vnitřní proces, jenž napadají jak naše vlastní touhy a očekávaní, tak nároky vnějšího světa. Ze svých vlastních zážitků v jednotlivých atmosférách dobročinnosti, které se někdy překrývají či dokonce mezi sebou i hraničí, však vím, že i malé posuny vedou k ochraně našeho srdce před všudypřítomnou radiací zlovůle. Pokud navíc odhalíme i to, proč nás pomáhající aktivity zajímají, a je naše motivace správná, může se stát dobročinnost naší součástí. Jak realizovat dobrou vůli v praxi a kam nás může nasměřovat dobrovolnictví a dárcovství? To jsou témata, která často otevírám. A dnes to bude prostřednictvím triády otázek pro spisovatelku Stacy Farskou a malířku Sabinu Stloukalovou, dvě začínající umělkyně zapojené mimo jiné i do aktivit, kterými pod hlavičkou umělecké skupiny kultivujeme umění pomáhat.

Proč má podle vás smysl podporovat dobročinné projekty a eventy?

Stacy:

Beru to jako součást své životní cesty. Když mohu, tak pomohu a nepřemýšlím nad tím, zda to má smysl. Vždy to má smysl. Představte si osamělého seniora, který dostane možnost si občas s někým popovídat nebo mu bude třeba někdo předčítat jeho oblíbenou knihu. A vy mu můžete darovat právě tu knihu nebo třeba svůj volný čas a nikdy nevíte, co vám to přinese. Třeba se dozvíte od obdarovaného nějaký zajímavý životní příběh, myšlenku nebo zkušenost. To mě často potěší. Je skvělé, když šíří myšlenky dobra nejen různé dobročinné organizace a jejich dárci a dobrovolníci, ale i všichni, kdo jsou tomu nakloněni. Může se tak realizovat pomoc pro daleko víc lidí. A právě proto se snažím zapojit do podpory dobročinnosti i já.

Může dobročinná aktivita rozšířit i umělecké portfolio začínajících umělkyň a umělců?

Stacy:

Nikdy nevíte, kdo si vašeho díla všimne, může to být třeba nějaká sponzorka, sponzor nebo nakladatelství. Člověk nikdy neví, na koho a kde v životě narazí. Účastnit se dobročinných projektů může být přínosným získáním zkušeností spojených s konáním dobra. A to je báječné! Můžete tím také rozvinout svou uměleckou osobnost, tvorbu nebo prostě jen udělat něco laskavého.

Které veřejně prospěšné organizace nebo projekty aktuálně podporujete?

Stacy:

Momentálně se snažím pomáhat charitativnímu projektu Nadace profesora Vejdovského s názvem Umění do ucha, v rámci kterého si můžete objednat umělecký zážitek po telefonu. Výtěžek z akce je věnován na pomoc dospělým a dětem se zrakovým postižením. Podporuji také květnovou dobročinnou aukci, kterou pořádá nezisková organizace Acorus. Ta pomáhá obětem domácího násilí. Občas posílám i drobné příspěvky do psích útulků nebo se angažuji v Ježíškových vnoučatech. Je toho více. Ráda bych pokračovala ve spolupráci i na dalších projektech, pokud zdraví a čas dovolí, bude mi vždy velkou ctí.

Více zde:   https://talentovaniumelci.cz/darovani-umeleckeho-dila-prinasi-nejen-dobry-pocit/